Paieška

Vilniaus Pal. J. Matulaičio bažnyčios choras

Šlovinkite Viešpatį jo Šventykloje, šlovinkite jį dangaus skliauto galybėje. Šlovinkite jį už jo didžius darbus, šlovinkite jį dėl jo iškilios didybės!” (Ps 150, 1-2)

Giedame kiekvieną sekmadienį Šv. Mišiose 12 val. ir didžiųjų liturginių švenčių metu. 

Repetuojame kiekvieną trečiadienį 18:30 parapijos namų salėje.

Kontaktai:

el.paštas: pal.jurgiomatulaiciochoras@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/VilniausPalJMatulaicioBaznyciosChoras

Instagram: https://www.instagram.com/pal.jurgiomatulaiciochoras/