Vilniaus Pal. J. Matulaičio bažnyčios choras

Šlovinkite Viešpatį jo Šventykloje, šlovinkite jį dangaus skliauto galybėje. Šlovinkite jį už jo didžius darbus, šlovinkite jį dėl jo iškilios didybės!” (Ps 150, 1-2)

Parapijos sumos choras gieda sekmadieniais
12 val. Šv. Mišiose bei didžiųjų liturginių švenčių metu.
Chore gieda suaugę žmonės bei jaunimas nuo 16 metų. Kviečiame įsitraukti į choro veiklą !!!

Kontaktai:

El.p.: pinkevice.indre@gmail..com

Mob.tel.: +370 652 99881

Scroll Up