Paieška

Vilniaus raj. Pagirių mišrus choras “PAGIRIŲ DAINORIAI”

Mišrus choras ,,Pagirių dainoriai”, priklausantis Vilniaus r. Rudaminos DKC Vaidotų sk., susibūrė 2008 metų pavasarį. Šiandien choro sąraše – 24 nariai, 16 moterų ir 8 vyrai.

Pagal Lietuvos liaudies kultūros centro meno kolektyvų sugrupavimą, įvertinant meninį lygį, chorui 2014 m. suteikta III-ioji kategorija. Kolektyvo repertuare – pasaulietiniai ir sakraliniai kūriniai. 2009 m. ir 2014 m. choras dalyvavo Dainų šventėse. ,,Pagirių dainoriai“ koncertuoja įvairiuose festivaliuose, miestų ir rajonų renginiuose, valstybinių švenčių minėjimuose, knygų pristatymuose, profesinių švenčių minėjimuose, draugystės vakaruose, saviveiklos kolektyvų jubiliejiniuose koncertuose, miestelių ir gyvenviečių kalendorinėse šventėse. Kiekvienais metais kolektyvas dalyvauja LEMBS organizuojamose Giesmių šventėse. Kartą per mėnesį gieda Vaidotų parapijos bažnyčioje, o taip pat jau 3 kartus dalyvavo tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje ,,Kristus karaliauja! Aleliuja!“. Kadangi choras ,,Pagirių dainoriai“ draugauja su Vilniaus Evangelikų reformatų choru ,,Giesmė“, abu chorai dažnai pasirodo šios bendruomenės renginiuose.

Choro vadovė Janina Pamarnackienė, koncertmeisterė Jurgita Umaraitė.

Kontaktai:

Mob.tel.: +370 685 07242