Paieška

VRM vyrų choras “SAKALAS”

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos vyrų choras „Sakalas“ kūrybinę veiklą pradėjo 1968 metais, o po kelių mėnesių surengė pirmąjį koncertą ministerijos darbuotojams. Choro „Sakalas“ organizatorius, kūrėjas, ir pirmasis dirigentas buvo Zigmas Gaidamavičius. 1980 m. Z.Gaidamavičius perdavė dirigento lazdelę buvusiam chormeisteriui Leonidui Abariui. Nuo 1990 metų iki šiol chorui vadovauja Romas Makarevičius, taip pat dirbęs šio kolektyvo chormeisteriu.

Chorui talkino koncertmeisteriai Vytautas Abaris ir Juozas Pranckevičius. Šiuo metu choro „Sakalas“ koncertmeistere jau daugelį metų dirba Lietuvos teatro ir muzikos akademijos docentė Jolanta Patamsienė. Chormeisteriais dirbo Algirdas Viesulas, Viktoras Žeimys, Stasys Juškus, Rolandas Daugėla, šiuo metu chormeisteriu dirba Jonas Motiejūnas.

Pažymint choro „Sakalas“ kūrybinio darbo 35-metį buvo išleista choro veterano Vlado Leipaus knygelė „Dainuoja „Sakalas“. Apie choro veiklą buvo paskelbta nemaža straipsnių, recenzijų Lietuvos ir užsienio spaudoje. Choro dainų įrašai papildė Lietuvos radijo fonoteką, ne kartą „Sakalas“ dainavo televizijos programose. choro „Sakalas“ 25-mečio proga choras įrašė į kasetę jubiliejinį koncertą ir Juozo Naujalio Mišias Šv.Kazimiero garbei. Dabar choro „Sakalas“ koncertuose dalyvauja 30-35 choristai.

„Sakalas“ dalyvavo visose po jo įsikūrimo vykusiose Lietuvos dainų šventėse, yra iškovojęs pirmąsias ir prizines vietas vyrų chorų konkursuose. 2006 m. pripažintas geriausiu Lietuvos vyrų choru savo grupėje.

Kontaktai:

El.p.: romas.makarevicius@gmail.com

Mob.tel.: +370 698 37011