Paieška

Vyrų choras “Perkūnas”

Vyrų choras „Perkūnas“ suburtas 1954 m. chorvedžio Aloyzo Čižo iniciatyva. Chorui vadovavo žinomi Lietuvos chorvedžiai: B. Mačikėnas, S. Serbenta, J. Strazdas, A. Viesulas, P. Jurkonis. Šiuo metu vadovauja VDU Muzikos akademijos profesorius Romaldas Misiukevičius.

Per 60 kūrybinės veiklos metų choras parengė nemažai koncertinių programų, dalyvavo visose dainų šventėse. 1975 m. tapo Dainų šventės vyrų chorų konkurso laureatu.

Kiekvienais metais choras surengia daugiau kaip 20 koncertų. Koncertavo daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių, taip pat Lenkijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Estijoje, Čekijoje. 2006 m. „Perkūnas“ koncertavo Italijoje „Gerumo plytos“ ir Pirmojo laipsnio santakos garbės ženklo mecenato Sergio Paterlini iniciatyva atsidėkojant Kaunui už aukštą įvertinimą ir siekiant plėtoti Kauno ir Brešos miestų draugystę ir bendradarbiavimą. Choras yra Europos vyrų chorų sąjungos narys („Male choirs (TTBB) Europe“).

Nuo 2011 m. balandžio 1 d. vyrų choras „Perkūnas“ – Kauno kultūros centro kolektyvas.

Choro kategorija: II

Kontaktai:

Mob.tel.: 8 372 26378, 8 614 82134