Paieška

Vyrų vokalinis ansamblis “ŽILVINAS “

Vyrų choras (nuo 2015 m. – ansamblis) „Žilvinas” kūrybinę veiklą pradėjo 1981 m. Palangoje, vad. Arvydas Krisiukėnas .
1986 m. chorui vadovauti pakviečiamas Aloyzas Žilys. Choras išaugo iki 50 dainininkų, repertuaras pasipildė naujais kūriniais, ypač suaktyvėjo choro koncertinė veikla ( per metus surengdavo apie 40 koncertų šalyje ir už jos ribų). Nuo 1996 m choras neteko iš Palangos Savivaldybės finansavimo ir 2008 m. rudenį persikėlė į Kretingos Kultūros centrą Šiuo metu ansamblyje dainuoja 12 vyrų.
„Žilvinas” dalyvavo visose respublikinėse bei Pasaulio lietuvių dainų šventėse, įvairiuose konkursuose, kuriuose ne kartą pelnė laureato ar geriausio kolektyvo vardą (savo grupėje), respublikiniuose bei tarptautiniuose chorų festivaliuose. Be koncertų Lietuvoje, choras dainavo Latvijoje, Lenkijoje Bulgarijoje, Kaliningrado srityje, Italijoje – Romoje, Vatikane (1996 m. choras „Žilvinas” susitiko su Šv. Tėvu Pauliumi II), Vokietijoje, Čekijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Suomijoje, Švedijoje, Estijoje, Vienoje (Austrija).

Ansamblis „Žilvinas“ rengia ir bendras programas bei koncertus su moterų choru „Svaja“.
Chorų repertuare – sakralinė, harmonizuotos lietuvių bei kitų šalių liaudies dainos, klasikų, lietuvių kompozitorių bei ansamblio vadovo A. Žilio kūriniai.

Kontaktai:

Mob.tel.: +370 699 57873

El.paštas: aloyzas.zilys@gmail.com