Paieška

Chorų festivalis ,,Čiurlionio keliu“

Pirmasis festivalio atidarymo koncertas  nuskambėjo Senosios Varėnos bažnyčioje, šalia kurios gimė kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. ”.

Kompozitorius giliai jautė ir suprato liaudies dainųprigimtį. Jam itin rūpėjo lietuvių tautinės muzikinės kultūros padėtis ir lietuviška muzika. Lietuviško repertuaro, o ypač harmonizuotų liaudies dainų, stygius skatino Čiurlionį imtis intensyvaus kūrybinio darbo.

Festivalis ,,Čiurlionio keliu“ keliaus per 7 Lietuvos miestus, kuriuose pabuvojo M. K. Čiurlionis – Senoji Varėna, Vilnius, Kaunas, Rietavas, Plungė, Palanga, Druskininkai.

Atidarymo koncerte darniai skambėjo jungtinis choras – Vilniaus Dainos mylėtojų klubo mišrus choras ALUMNI VILNENSES, meno vadovas Algimantas Kriūnas; Rietavo kc moterų choras JŪRAVA, meno vadovė Vytautė Jonuškienė; Kauno kc mišrus choras DIEMEDIS, meno vadovas Audrius Petrauskas; Varėnos kc mišrus choras HARMONIJA, meno vadovė ir projekto iniciatorė Ilona Zalanskienė.

Jautrus, nuoširdus, čiurlioniškas kūrinių atlikimas skaidrino sielas, džiugino širdis klausytojams, ir patiems atlikėjams.

Šio gražaus festivalio dalyvius nuoširdžiai pasveikino Lietuvos chorų sąjungos prezidentė Rasa Gelgotienė ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vilma Miškinienė.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.