Paieška

II-asis lietuvių liaudies dainos chorinės plėtotės konkursas / 2021

Gerbiamieji Chorų sąjungos nariai,

Vyksta antrasis lietuvių liaudies dainos chorinės plėtotės konkursas. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedra kartu su Lietuvos chorų sąjunga inicijavo antrąjį lietuvių liaudies dainos chorinės plėtotės konkursą, kurio tikslas – skatinti choro dirigavimo studentų kūrybiškumą ir pasiūlyti chorams naujų kūrinių.

Šįmet konkurso dalyviai pateikė šešias partitūras: „Jau aušt aušružė“, „Kol augau pas motužę“, „Saula sodų sodina“, „Sesuola mano“, „Skranc, bitełe“, „Užteka saulužė“. Jas vertina komisija, kurioje dirba trys žinomi kompozitoriai: Vaclovas Augustinas (pirmininkas), Linas Rimša ir Donatas Zakaras. Jaunuosius kūrėjus, kaip ir pernai, konsultavo kompozitorius ir chorvedys Laurynas Vakaris Lopas. Visus konkursui pateiktus kūrinius vėliau išleis Lietuvos chorų sąjunga.

Dėl karantino konkursą teko organizuoti novatoriškai. LMTA mišraus choro kamerinė grupė (10 dainininkų), tapusi virtualiu kolektyvu, įrašė konkursui pateiktų kūrinių partijas, o Choro dirigavimo katedros vedėjas Gintautas Venislovas parengė virtualaus choro įrašus ir pateikė juos komisijos nariams bei kitiems vertintojams.

Balsavimas šįmet irgi bus organizuotas kiek kitaip. Tradiciškai geriausius studentų kūrinius rinks komisija, LMTA Choro dirigavimo katedros dėstytojai ir studentai bei Chorų sąjungos nariai, tačiau nuspręsta organizuoti ir publikos balsavimą, kuriame gali dalyvauti visi pageidaujantieji.

Apklausos anketą Lietuvos chorų sąjungos nariams rasite čia

Balsuoti galima iki balandžio 2 d. 12 val.