Paieška

II respublikiniam jaunųjų dirigentų konkursui pasibaigus

Sausio 19 d., Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko 2024 metų jubiliejinei Lietuvos dainų šventei skirtas II respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas. Tai kas du metus vykstantis renginys, skatinantis jaunuosius profesijos atstovus puoselėti chorinio dainavimo ir dirigavimo tradicijas bei sklaidą Lietuvos miestuose ir rajonuose.

Pasak konkurso organizatorės, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojos ekspertės, choro dirigentės Viktorijos Morkūnienės: „pirmiausiai pastebėjau, kad muzikos mokyklose reikalinga skirti didesnį dėmesį dirigavimo disciplinai, o mažesnių miestelių muzikos mokyklose, dėl finansinių priežasčių, visai nėra dirigavimo specialybės. Sykiu supratau, kad mūsų mokyklos mokiniams trūksta saviraiškos galimybių, neturime didelio pasirinkimo demonstruoti jaunųjų kolegų gebėjimus ir pasiektus rezultatus. Vilniuje, Kaune ir kituose didžiuosiuose miestuose vykstantys dirigentų konkursų nuostatai mums, deja, per sudėtingi, tad ėmiausi organizuoti Vlado Jakubėno jaunųjų dirigentų konkursą.“

Šiais metais sulaukta 10 dalyvių – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos auklėtiniai bei svečiai iš Klaipėdos Eduardo Balsio ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijų, Šiaulių Sauliaus Sondeckio gimnazijos, Raseinių meno mokyklos. Jaunuosius dirigentus vertino autoritetinga komisija: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros profesorius, komisijos pirmininkas Dainius Puišys, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos chorinio dirigavimo specialybės mokytojas, choro vadovas Romualdas Gražinis bei chorvedė Lina Vireliūnienė.

I-ajame ture, visi konkurso dalyviai dirigavo po du kūrinius (tuokart chorus jiems atstojo koncertmeisteriai) ir fortepijonu skambino vieną iš diriguojamų kūrinių. II-asis turas vyko Biržų pilies rūmų Didžiojoje menėje. Pastarajame dalyvavo tik B kategorijos konkurso dalyviai, diriguojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių chorui. „Pradedantys jaunieji dirigentai atsakingai paruošė konkursines programas. Žinoma, buvo jaudulio ir „pasiklydusių“ natų klaviatūroje. Pastebėjau, kad šiuolaikinis jaunimas labai mėgsta ekspresyvias kūno išraiškas diriguojant ir renkasi greitą kūrinių tempą, tačiau bendras dalyvių lygis paliko gerą įspūdį“ – teigė V. Morkūnienė. Konkurso bendruomenę džiugino ir tai, jog konkursantų programose vyravo lietuvių kompozitorių originalios, harmonizuotos ir išplėtotos dainos: Nikodemo Martinonio ,,Naujas rytas”, M. K. Čiurlionio ,,Nemune upeli“, Prano Sližio ,,Ar aš ne vyšnelė“,  Juozo Gudavičiaus ,,Kur giria žaliuoja”, Stasio Šimkaus ,,Bijūnėlis žalias“, Nijolės Sinkevičiūtės ,,Sėjau rūtą“ ir kt.

II-ajam turui pasibaigus komisija paskelbė konkurso rezultatus ir visiems dalyviams skyrė prizines vietas. A kategorijoje, I-osios vietos premija apdovanotas Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokinys Ervidas Balčiūnas (mokyt. Rita Ragauskaitė, koncertmeisterė Laimutė Mameniškytė), II vieta pasidalijo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos auklėtinis Ilja Šakuro (mokyt. V. Morkūnienė, koncertm. Liudmyla Ross) ir Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos mokinė Gustė Vaitkevičiūtė (mokyt. Raselė Urniežienė, koncertm. Jūratė Marcinkienė). B kategorijoje I-os vietos skirtos Raseinių meno mokyklos mokinei Kamilei Raciūtei (mokyt. ir koncertm. Jūratė Daugėlienė) ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunajai dirigentei Saulei Mickevičiūtei (mokyt. V. Morkūnienė, koncertm. L. Ross,  Ieva Morkūnaitė). II vieta – Urtei Vaitkutei – Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija (mokyt. R. Urniežienė, koncertm. J. Marcinkienė) ir Estrėjai Morozovaitei – Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija (mokyt. Jelena Urbutienė, koncertm. Arsenij Jesaulkov). III premija – Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos mokinėms Godai Kveragaitei (mokyt. R. Urniežienė, koncertm. J. Marcinkienė) ir Lėjai Jankauskaitei (mokyt. Vytautas Saikauskas, koncertm. Sigita Botyrienė). Du konkurso dalyviai buvo apdovanoti už geriausią privalomo kūrinio interpretaciją – Ilja Šakuro už S. Šimkaus harmonizuotą lietuvių liaudies dainą „Bijūnėlis žalias“ ir Kamilė Raciūtė už N. Sinkevičiūtės išplėtotą lietuvių liaudies dainą „Sėjau rūtą“.

„Konkurso dieną vyravo kūrybiška atmosfera, gera nuotaika, šiltas, nuoširdus bendravimas. Dalyviai nepabūgo pūgos, tolimo kelio, parodė didelį entuziazmą. O komisijos nariai R. Gražinis, D. Puišys, L. Vireliūnienė  bei Biržų rajono savivaldybės tarybos narė Irutė Varzienė ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Vaiga Landauskienė, jauniesiems dirigentams linkėjo sėkmės, įkvėpė kantrybės ir motyvacijos siekiant meninių aukštumų“ – džiaugėsi konkurso organizatorė V. Morkūnienė.

Te Vlado Jakubėno jaunųjų dirigentų konkursas gyvuoja dar ilgus metus ir augina profesionalias, žingeidžias ir drąsias ateities dirigentų kartas!

Apžvalgą parengė muzikologė Lukrecija Stonkutė