Paieška

Koncertai Paryžiuje

Lietuvos chorų sąjunga 2023-2024 metais planuoja surengti net keletą koncertų Europos sostinėse, skirtų pristatyti pasauliui Lietuvos dainų švenčių tradiciją, kuriai 2024-aisiais sukaks 100 metų.

Pirmasis koncertas įvyks jau netrukus – kovo 27-ą dieną 20 val. vakaro įžymiojoje Madeleine bažnyčioje pačioje Paryžiaus širdyje koncertuos 8 chorai  iš Vilniaus (Virgo, Vaidilutės, Ave vita, Dobilas ir Gaudeamus), Šiaulių (Dagilėlis), Klaipėdos (Dangė) ir Biržų (Viktorija), o spalio 10 dieną toje pačioje Madeleine bažnyčioje koncertuos kiti 8 chorai – tai Diemedis (Kaunas), Suvalkija (Marijampolė), Pro musica ir Aidas (Vilnius), Nona (Kaišiadorys), Con moto (Vievis),  Canticum novum (Pasvalys)  ir  J. Gruodžio konservatorijos mišrus choras (Kaunas).

Kodėl pasirinkta Madeleine bažnyčia? Tai bažnyčia, kuri jau seniai, dar Prancūzų revoliucijos metais, tapo ne vien maldos namais, bet ir reikšmingu kultūros židiniu. Šioje nepaprasto dydžio ir grožio klasikinės architektūros šventovėje  vargonininkais dirbo tokie įžymūs muzikai, kaip Kamilis Sen Sansas ir Gabrielis Fore, joje buvo giedamos Žako Ofenbacho, Frederiko Šopeno, Koko Šanel laidotuvėms skirtos gedulingos pamaldos. Su Šopeno laidotuvėmis siejama tokia istorija: žymusis kompozitorius norėjo, kad jo laidotuvėms būtų atliktas Mocarto Requiem, tačiau Madeleine bažnyčioje iki tol niekada nebuvo galima giedoti moterims (o Mocarto Requiem būtini moteriški balsai solinėse partijose), todėl buvo kreiptasi į aukščiausią bažnytinę Prancūzijos valdžią, ir gautas leidimas – nuo tada Madeleine muzikuoja jau ir moterys.

Dideliam Lietuvos choristų būriui (iš viso apie 300 choristų) bus tikrai reikšminga pažintis su šia bažnyčia, jos akustika yra nuostabi, o klausytojų niekada netrūksta, juk daugybė turistų kasdien apsilanko Madeleine rengiamuose koncertuose.

Programą chorai pradės dviem Juozo Naujalio motetais – Omnes amici mei ir In monte Olivetti.  Tokiu būdu pagerbsime mūsų dainų švenčių tradicijos pradininką, pirmosios šventės vyriausią dirigentą, Lietuvos chorinės muzikos korifėjų. Kitos dainos bus iš 2024-ųjų metų dainų šventės repertuaro – tai puiki proga ne tik  pristatyti klausytojams būsimą šventę, bet ir patiems chorams  susidainuoti, išbandyti scenoje šių dainų skambesį. Kiekvienas dirigentas diriguos po dvi dainas –  Kastytis Barisas, Rasa Gelgotienė, Remigijus Adomaitis, Viktorija Morkūnienė, Ignas Garla, Genovaitė Kumpienė ir Judita Kiaulakytė  turės galimybę  repetuoti programą su dideliu jungtiniu choru  dar Vilniuje, o paskui dar dviejose repeticijose Paryžiuje. Akomponuos Rimvydas Mitkus.

Labai malonu, kad prie šios Chorų sąjungos iniciatyvos maloniai sutiko prisidėti Lietuvos ambasada Prancūzijoje – ji sumokėjo Madeleine salės nuomą, suteikė galimybę surengti repeticiją Ambasados patalpose, o taip pat žada priėmimą chorų dirigentams. Be to, Ambasada kuo plačiau paskleis žinią apie šį renginį, planuojama pakviesti į jį diplomatus, reziduojančius Paryžiuje, taip pat lietuvių bendruomenę.

Kitais metais planuojami dar keli panašūs koncertai – jau sutarta su Lietuvos ambasadomis Romoje ir Rygoje. Tokiu būdu apie 600 choristų skleis žinią pasauliui apie mūsų nuostabią Dainų švenčių tradiciją, švenčiančią Šimto metų jubiliejų.

Koncertus Paryžiuje remia Lietuvos kultūros taryba bei Vilniaus savivaldybė.