Paieška

Kviečiame dalyvauti visuotiniame narių suvažiavime

2020 metų sausio 25 d. (šeštadienis), 11.00 val. Kauno kultūros centre (Vytauto pr. 79/Kęstučio g.1) vyks visuotinis Lietuvos chorų sąjungos narių susirinkimas.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. LCHS 2019 metų veiklos ataskaita;
2. LCHS 2020 m. biudžeto pristatymas;
3. LCHS Etikos komisijos rinkimai;
4. Susirinkimo rezoliucija dėl studentų chorų padėties;
5. Diskusija – susitarimas dėl koncertavimo ir chorvedžių atlygio;
6. Chorvedžių premijavimo nuostatų aptarimas ir tvirtinimas;
7. Informacija apie chorų ir renginių finansavimo tvarką ir atsiskaitymo būtinybę;
8. LCHS tarybos ir prezidento darbo tvarkos aprašų aptarimas ir tvirtinimas;
9. Informacija apie Chorų vadovų kvalifikacijos kėlimo kursus “Vasaros akademija” 2020;
10. Informacija apie festivalį Europa Cantat Junior;
11. LCHS nuostatų tvirtinimas (pakoreguotų pagal teisininkų reikalavimus);
12. Kiti klausimai.

DARBOTVARKĖS PAPILDYMAS: Informacija apie 2020 m. Lietuvos moksleivių dainų šventę “TAU”.