Paieška

Kviečiame teikti paraiškas kitų metų projektų finansavimui gauti

Gerbiami kolegos, LCHS nariai, 
Kultūros taryba pakeitė projektų paraiškų pateikimo laiką – jau rudens pradžioje turime pateikti projektą 2024 metų veiklos finansavimui.
Jau turime nusistovėjusią, pagal visuotiniame LCHS narių susirinkime nustatytus prioritetus suformuotą mūsų veiklos strategiją, ir pagrindiniai mūsų renginiai bei finansavimo poreikiai nesikeičia: turime eilutes Vasaros akademijai, veiklos viešinimui, premijoms chorų dirigentams, chorinių kūrinių užsakymams bei leidybai, chorų dalyvavimo tarptautiniuose konkursuose startinio mokesčio apmokėjimui ir t.t.
Tačiau dalį mūsų kasmetinio biudžeto sudarome atsižvelgdami į Jūsų planuojamus renginius, todėl vėl kviečiame teikti LCHS tarybai prašymus dėl Jūsų veiklų finansavimo. Primename, kad LCHS negali finansuoti projektų, kuriems gautas pilnas ar dalinis finansavimas iš Kultūros tarybos.
Ateinančių metų prioritetinės sritys – veiklos, skirtos vaikams ir jaunimui bei 2024 metų Dainų šventė.
Lauksime Jūsų paraiškų finansuoti veiklas iki 2023 m. rugpjūčio mėn. 1 d.
Jei turite klausimų arba norite pasitarti – skambinkite LCHS prezidentei Rasai Gelgotienei, tel. 8 615 70 810 arba administratorei Astai Balnionytei-Grajevskei tel. 8 603 07 851