Paieška

Kviečiame teikti paraiškas Meno kūrėjo statusui gauti

Mieli Lietuvos chorų sąjungos nariai,

Kviečiame teikti paraiškas Meno kūrėjo statusui gauti. Meno kūrėjo statusas suteikiamas asmeniui, kurio kūrybinė veikla atitinka bent vieną Lietuvos Respubliko meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo 3 straipsnio 1 dalį:

1) asmens individuali ar kolektyvinė meno kūryba yra teigiamai įvertinta kaip profesionalusis menas profesionaliųjų meno vertintojų monografijose, recenzijose ar straipsniuose, paskelbtuose leidiniuose, ar rekomendacijose ir taip pripažinta profesionalia meno kūryba;

2) asmens meno kūryba yra įtraukta į įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų programas;

3) asmens individuali ar kolektyvinė meno kūryba yra įvertinta Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, Kultūros ministerijos meno premija ar tarptautine meno premija, kitomis meno kūrėjų organizacijų teikiamomis premijomis ir apdovanojimais, profesionaliojo meno tarptautinio kūrėjų ir (arba) atlikėjų (išskyrus moksleivių ir studentų konkursus) konkurso laureato diplomu;

4) asmens meno kūrinių yra įsigiję Lietuvos arba užsienio valstybių nacionaliniai muziejai ar galerijos;

5) asmuo ne mažiau kaip 5 metus skelbia meno kūrybą vertinančius straipsnius ir recenzijas Lietuvos ar užsienio leidiniuose, taip pat asmuo, kuriam už tiriamąją mokslinę veiklą atitinkamoje meno srityje yra suteiktas mokslo daktaro ar meno daktaro laipsnis;

6) asmuo, dėstantis meno studijų krypties dalykus ir einantis profesoriaus ar docento pareigas aukštojoje mokykloje, kurioje pagal meno studijų programas rengiami profesionalieji menininkai;

7) asmuo individualiai ar su kūrėjų kolektyvu buvo atrinktas ir atstovavo Lietuvai tarptautinį pripažinimą turinčiuose profesionaliojo meno renginiuose.

Pretendentai Meno kūrėjo statusui gauti turi pateikti:

  • Prašymą meno kūrėjų statusui suteikti;
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • Reikšmingiausios kūrybinės veiklos aprašymą (dalyvavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose festivaliuose, konkursuose, reikšmingi koncertai Lietuvoje ir užsienyje (ypač žymiose koncertų salėse), dėstymas aukštosiose mokyklose, dirigavimas Dainų šventėse (įskaitant regionines ir moksleivių), įrašai, mokslinė veikla, leidiniai. Jei turite kūrinių aranžuočių, straipsnių ir pan. – išvardinkite. Dokumentų įrodančių visą veiklą siųsti nereikia, tačiau pageidaujama.)

Dokumentus siųsti adresu info@lchs.lt

Daugiau informacijos: +37060307851 (Asta)