Paieška

Kviečiame teikti paraiškas

Gerbiami kolegos, LCHS nariai, 
Jau turime nusistovėjusią, pagal Visuotinio LCHS narių susirinkimo nustatytus prioritetus suformuotą mūsų veiklos strategiją, ir pagrindiniai mūsų renginiai bei finansavimo poreikiai nesikeičia: turime eilutes Vasaros akademijai, veiklos viešinimui, premijoms chorų dirigentams, chorinių kūrinių užsakymams bei leidybai, chorų dalyvavimo tarptautiniuose konkursuose startinio mokesčio apmokėjimui ir t.t.
Tačiau dalį mūsų kasmetinio biudžeto sudarome atsižvelgdami į Jūsų planuojamus renginius, todėl vėl kviečiame teikti LCHS tarybai prašymus dėl Jūsų veiklų finansavimo. Primename, kad LCHS negali finansuoti projektų, kuriems gautas pilnas ar dalinis finansavimas iš Lietuovs kultūros tarybos.
Ateinančių metų prioritetinės sritys – lygių balsų chorai bei veiklos, skatinančios naujų lygių balsų chorų kūrimąsi.

Veiklos paraišką rasite čia: https://forms.gle/9ou1VVB7xdXfiweP6
PRIVALOMA projekto sąmatos forma
(užpildytą sąmatos formą prisegti paraiškoje):

Lauksime Jūsų paraiškų iki 2024 m. rugpjūčio mėn. 1 d.
Jei turite klausimų arba norite pasitarti – skambinkite LCHS prezidentei Rasai Gelgotienei, tel. +370 615 70 810 arba administratorei Astai Balnionytei-Grajevskei tel. +370 603 07 851