Paieška

Kvietimas dalyvauti Erasmus+ projekte

Mieli kolegos, 

turime puikią žinią Lietuvos chorų dirigentams: gavome finansavimą Erasmus+ stebėjimo vizitams į Europos Sąjungos šalis.

Kviečiame teikti paraiškas, užpildant pateiktą el. formą ir atsiunčiant kvietimą iš priimančios organizacijos: https://docs.google.com/forms/d/1hXqnA5DlMzY-QAiHlnJxyVLCb_UEfollLqiNzHtrmkU/edit

Trumpai apie projektą ir dalyvavimo jame sąlygas:

Šis Erasmus+ projektas skirtas suaugusiųjų mokymui. Galutinis naudos gavėjas yra Lietuvos suaugusiųjų chorų choristai. Chorų vadovams suteikiama galimybė stebėti kitų Europos chorų repeticijas, bendrauti su kolegomis, pasikeisti nuomonėmis dėl darbo metodikos, choro vokalo formavimo principų, gauti naujo ir įdomaus repertuaro. Taip pat tai yra galimybė užmegzti kontaktus ir aptarti Jūsų chorų bendradarbiavimo planus ateityje.

Projektų pradžios data: 2024 birželis. Projektą planuojame įvykdyti iki 2025 lapkričio mėn.

Vizitų trukmė: ne daugiau 5 dienų. Dvi dienos skirtos kelionei. Bendra išvykos trukmė – ne daugiau 7 dienų. 

Finansavimas: skiriama suma kelionės ir pragyvenimo išlaidoms pagal ES nustatytas šiam projektui normas.

Dalyviai: iš viso galime finansuoti 10 išvykų, iš jų 50 proc. turėtų būti regionų chorvedžių kelionės. Vykti gali LCHS nariai  – suaugusiųjų  chorų vadovai. Vykstama individualiai  arba dviese. Vykstant savo automobiliu iš karto dviems dirigentams (tai tiks Latvijai bei Lenkijai) kelionė laikoma ekologiška ir jai taikoma geresnė finansavimo norma.

Vienas dirigentas šiuo kvietimu gali pasinaudoti tik vieną kartą.

Šalys:  šio kvietimo rekomenduojamos šalys yra Latvija, Lenkija, Prancūzija, Ispanija ir Norvegija. Tačiau, jei turite Jus dominančių chorų kitoje ES šalyje, kurių repeticijas norėtumėte stebėti,  įmanoma keliauti ir į kitą šalį, tačiau tai turite suderinti su šio projekto vadove bei administratore.

Vizitų turinys: vizito metu turėtumėte stebėti ne mažiau kaip 2-3 repeticijas ir pabendrauti su kolegomis, pasikeisti repertuaru, aptarti darbo metodiką bei Jūsų chorų bendradarbiavimo galimybes ateityje.

Kvietimas: tinka chorinių asociacijų, kultūros centrų, chorų dirigentų kvietimas, kuriame nurodytos tikslios datos, kviečiamojo pavardė ir choras ar chorai, kurių repeticijas stebėsite.

Atranka vyks pirmumo tvarka tenkinant tas paraiškas, kurios atitiks projekto reikalavimus, todėl prašome paraiškas teikti kuo greičiau. Jei gausime daug paraiškų, pasiliekame teisę keisti atrankos tvarką (sudaryti paraiškų vertinimo komisiją ar pan.).

Ataskaita: 

a) Erasmus+ formos internetinė ataskaita;

b) priimančios pusės parašas vizito dokumento formoje;

c) kelionės datas įrodantys dokumentai (skrydžio bilietų šaknelės, viešbučio datos, kuro čekiai ir pan.);

d) raštiška laisvos formos ataskaita apie vizito turinį;

e) straipsnis arba interviu (iliustruotas nuotraukomis), kurį parengs LCHS komunikacijos specialistė – tai yra – laisvos formos pasakojimas kolegoms apie tai, ką pamatėte ir sužinojote, gautų žinių sklaida tarp Lietuvos chorvedžių.

Būtina sąlyga: jei Jūsų iniciatyva įdėsite straipsnelį į vietinę spaudą ar pan – privaloma naudoti Erasmus+ programos ženklą.

Papildoma informacija:

Dalyvauti projekte gali asmenys, LCHS nariais esantys ne mažiau nei vienerius metus.

Kontaktų ir chorinių asociacijų galite ieškoti Europos chorų asociacijos puslapyje: https://europeanchoralassociation.org/member-organisations/

Jei norėtumėte vykti į Latviją arba Norvegiją – mes turime kontaktus asociacijų, kurios padėtų rasti chorus stebėjimui, kreipkitės į mus.

Jei turėtumėte klausimų, nedvejodami kreipkitės  į projekto vadovę Rasa Gelgotienę, tel. +37061570810 arba administratorę Asta Balnionytę-Grajevskę +37060307851