Paieška

Laisvės balsas keičia pasaulį!

Kad ir kas ką sakytų ar darytų, nuo amžių laisvė galiausiai visada pasirodo stipresnė už tuos, kurie bergždžiai kėsinasi ją sunaikinti. Kai ateina rūsčių išmėginimų metas, laisvės balsas stebėtinai buria ir vienija.

Prieš 700 šimtus metų didysis kunigaikštis Gediminas rašė iš Vilniaus laiškus pasaulio valdovams, kad sulaikytų atėjūnų agresiją į baltų žemes, ir tiek pat metų štai gyvuoja miestas, į kurį prireikus ginti laisvę ne sykį suplaukė visa Lietuva.

Tad minėdami įspūdingą Lietuvos sostinės jubiliejų ir Laisvės gynėjų dieną pabūkime drauge Vilniaus senamiesčio širdyje, Šv. Kotrynos bažnyčioje, pasiklausykime įkvepiančios muzikos, apmąstykime savo santykį su laisve pastaruoju metu pasauliui tekusių sukrėtimų akivaizdoje, mintyse pagerbkime už ją gyvybę paaukojusius ir aukojančius žmones.

2023 metų sausio 13 dieną, 19 valandą Šv. Kotrynos bažnyčioje tradiciškai girdėsime Vilniaus Šv. Kristoforo kamerinio orkestro (meno vadovas ir dirigentas Modestas Barkauskas) ir Vilniaus kultūros centro moterų choro „Liepos“ (meno vadovė ir dirigentė Audronė Steponavičiūtė Zupkauskienė, koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė) atliekamus kūrinius.

Koncerto pradžioje skambės Vaclovo Augustino „Tėvynei giedu naują giesmę“ („Cantate Patriae canticum novum“) ir Jurijaus Kalco „Magnificat“ (solistė Eglė Stundžiaitė). Diriguos Audronė Steponavičiūtė Zupkauskienė. O staigmena ir dovana klausytojams, žinoma, taps Vytauto Miškinio „Liepų“ chorui parašytas kūrinys „Penki Saliamono žvilgsniai į sužadėtinę“ („Quinque aspectus Salomonis ad sponsa“), Saliamono Giesmių giesmė – Canticum Canticorum Salomonis.

„Giliausi vandenys negali užgesinti meilės, nei potvyniai jos paskandinti“ – tokiais žodžiais prasideda ir baigiasi šis septynių dalių kūrinys, šlovinantis svaigų jausmą, įtaigumu prilygstantį laisvei. Juk moters gebėjimas mylėti išties gali išjudinti kalnus, kelti į kovą už laisvę ir šlovinti gėrio pergalę. Per premjerą „Penkis Saliamono žvilgsnius į sužadėtinę“ diriguos pats autorius. O prie orkestro ir choro prisidės instrumentalistai: Egidijus Ališauskas – birbynė, Aistė Bružaitė – kanklės, Saulius Auglys – būgnai, Rimvydas Mitkus– sintezatorius.

Koncerte dalyvaus aktorius Giedrius Arbačiauskas.

Koncerto režisierė Eglė Storpirštienė.

Jūratė Žeimantienė