Paieška

Naujienos po Visuotinio LCHS narių susirinkimo

Š. m. vasario 5 dieną, 12 val. Lietuvos nacionaliniame kultūros centre (Barboros Radvilaitės g. 8, Vilnius), vyko Lietuvos chorų sąjungos narių Visuotinis susirinkimas, kuriame, bendru sutarimu, pirmininkais buvo prof. Povilas Gylys bei Alfonsas Vildžiūnas. Susirinkimo pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos Respublikos himnas bei tylos minute pagerbti išėjusieji.

Susirinkimo metu prezidentė R. Gelgotienė pristatė 2022 m. LCHS veiklos ataskaitą (pritarta vienbalsiai), Revizijos komisijos pirmininkas D. Puišys pristatė Revizijos komisijos išvadas po LCHS finansinės ataskaitos patikrinimo (pažeidimų nenustatyta; ataskaitai vienbalsiai pritarta).

Taip pat buvo pasveikinti ir apdovanoti Premijų už Produktyvią kūrybinę veiklą (2020-2022 m.) chorinės kultūros srityje laimėtojai.

Vėliau buvo pereita prie kandidačių (D. Beinarytės ir R. Gelgotienės) LCHS Prezidento pareigoms užimti 2023-2027 m. LCHS strateginių veiklų pristatymo, klausimų bei pasisakymų dalies. Po jų sekė kandidatų į LCHS Tarybą kėlimas – iš viso buvo iškelti 25 asmenys.

Balsų skaičiavimo komisija (pirmininkas K. Jakeliūnas), kruopščiai suskaičiavusi balsavimo biuletenius, paskelbė, kad:

  • LCHS Prezidente 2023-2027 m. kadencijai perrinkta R. Gelgotienė;
  • LCHS Tarybą 2023-2027 metams sudaro:

Tomas Ambrozaitis,

Kastytis Barisas,

Danguolė Beinarytė,

Arvydas Girdzijauskas,

Kęstutis Jakeliūnas,

Regina Maleckaitė,

Vilija Mažintaitė,

Vytautas Miškinis,

Dainius Puišys,

Silvija Pročkytė,

Audronė Stepankevičiūtė,

Algirdas Šumskis.

Susirinkimo pabaigoje nuskambėjo “Kur giria žaliuoja”.

Dėkojame kadenciją baigusiai LCHS Tarybai (nuotrauka apačioje), o naujajai komandai linkime sėkmės bei darnaus ir produktyvaus darbo!

LCHS Taryba (2019-2023 m.). Iš kairės: R. Viskantaitė, A. Vildžiūnas, D. Beinarytė, R. Katinas, V. Miškinis, V. Skapienė, G. Barisaitė-Mitkuvienė, K. Barisas, A. Stepankevičiūtė, R. Gelgotienė, P. Gylys, R. Maleckaitė; trūksta A. Girdzijausko.