Paieška

Netekome prof. Viktoro Masevičiaus

Su giliu liūdesiu informuojame, kad eidamas 69-iuosius metus 2022 m. gruodžio 13 dieną mirė choro dirigentas, pedagogas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Viktoras Masevičius (1954-2022).

V. Masevičius gimė 1954 m. kovo 11 d. Vilniuje. 1961–1972 choro dirigavimo mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje (dėst. J. Svirskienė). Mokyklą baigęs su pagyrimu, 1972–1977 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (vyr. dėst. Jono Aleksos, doc. Jono Motiekaičio ir prof. Antano Jozėno klasės). Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabartinėje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje) dirbo Choro dirigavimo katedros asistentu, vėliau dėstytoju, vyr. dėstytoju, nuo 1990 m. docentu, nuo 2007 m. profesoriumi. Jo dirigavimo klasę baigė virš 70 choro dirigentų.

V. Masevičius 1972–1973 m. buvo Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto studentų mišriojo choro, 1978–1979 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos kamerinio vyrų choro ir 1979–1989 m. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos kamerinio mišriojo choro „Vilnius” chormeisteris. 1979–1981 m. Lietuvos valstybinės konservatorijos merginų choro studijos vadovas, 1985–1989 m. Choro dirigavimo katedros neakivaizdinio skyriaus vedėjas.

Nuo 1982 m. V. Masevičius – Kauno politechnikos instituto (Kauno technologijos universiteto) darbuotojų ir studentų mišriojo choro „Absolventas” meno vadovas ir dirigentas. Choras paruošė per 100 įvairių epochų ir stilių kūrinių, koncertavo ne tik Lietuvoje, bet ir Vokietijoje, Rusijoje, Estijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Karaliaučiuje ir kitur.

1988 m. V. Masevičius Kaune suorganizavo merginų kamerinį (36 dalyvių) chorą „Kaunas“, kuris pasiekė ryškių meninių laimėjimų. Choras tapo daugelio konkursų laureatu, surengė daug koncertų Lietuvoje, Airijoje, Vengrijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Kuboje, Lenkijoje, Austrijoje, Slovėnijoje ir kitose šalyse. Nuo 1993 metų choras tapo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto kameriniu merginų choru. 2018 m. Vytauto Didžiojo universiteto kamerinis merginų choras įgijo universiteto organizacijos statusą, daug koncertavo Lietuvoje ir užsienyje.

V. Masevičius nuo 1983 m. yra Kauno miesto dainų švenčių dirigentas, Trakų rajono dainų šventės dirigentas 1985 m., Baltijos studentų dainų šventės „Gaudeamus-XII” Tartu dirigentas 1995 m., kitų festivalių dirigentas, II Pasaulio lietuvių dainų šventės 1998 m. Vilniuje dirigentas. Spaudoje paskelbė straipsnių ir koncertų recenzijų. 1990 m. jam suteiktas nusipelniusio artisto garbės vardas.

Viktoro Masevičiaus šviesus atminimas visada liks kartu su mumis.

Atsisveikinti su Maestro bus galima gruodžio 14 d. nuo 14 iki 20 val. (pašarvojimas) ir gruodžio 16 d. nuo 9 val. iki 14 val. (urna) Vilniaus laidojimo rūmuose „Ritualas“ Olandų g. 22, 6-oje salėje. Urna išnešama gruodžio 16 d. 14 val., laidojama – Kairėnų kapinėse. Artimieji būtų dėkingi, jei atsisveikinti su Viktoru atvyktumėte nešini tik gėlės žiedu.