Paieška

Nuaidėjo festivalis-akcija “Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją”

Nuo 2000 metų kasmet vis kitame Lietuvos mieste vyksta Lietuvos berniukų chorų festivalis-akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“, kurios tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų užimtumo ir laisvalaikio kultūrą, įtraukti kuo daugiau berniukų, jaunuolių į chorinį judėjimą bendrojo lavinimo, meno mokyklose, neformaliojo ugdymo užsiėmimuose, lavinti vaikų dainavimo, muzikavimo, kūrybines, bendravimo, estetikos kompetencijas dalyvaujant turiningose meninėse veiklose. Festivalis dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, organizuojamas Lietuvos chorų sąjungos, Lietuvos nacionalinio kultūros centro. 2022 spalio mėnesį Kretingos kultūros centro, chorvedžių entuziastų ir šio miesto savivaldybės rūpesčiu, XXII berniukų chorų festivalis atkeliavo į Kretingą ir džiugino šio miesto gyventojų ir atvykusių svečių širdis. Kretingos kultūros centre skambėjo beveik trijų šimtų choristų balsai iš dvylikos chorų: Alytaus „Volungės“ progimnazijos berniukų choro (vadovė Aldona Šmigelskienė), Alytaus Dainavos progimnazijos berniukų choras, meno vadovė ir dirigentė Giedrė Petkevičienė, Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ 2 klasės choro (vadovė Kristina Petrauskienė), Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ 3 klasės choro (vadovė Vilma Masienė), Klaipėdos berniukų ir jaunuolių choro ,,Gintarėlis“ jaunučių choro (vadovės Regina Vindžigalskienė ir Asta Kontautienė), Klaipėdos rajono Gargždų muzikos mokyklos berniukų choro „Klevelis“ (vadovas Gžegožas Krušinskis), Marijampolės Šv. Cecilijos berniukų choro (vadovė Virginija Junevičienė), Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos berniukų choro (vadovė Laima Česlauskaitė),  Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos jaunučių berniukų choro (vadovė Kornelija Kiseliova), Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos 3 klasės berniukų choro (vadovė Daiva Kembrienė), Šiaulių Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos 2 klasės berniukų choro (vadovė Rima Koržanovienė) ir  Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 5 klasės choro (vadovė Neringa Sidaugaitė). Festivalio metu, akopanuojant Rimvydo Mitkaus vadovaujamai  instrumentinei grupei „MarabuBand“, skambėjo jungtinio berniukų choro atliekamos, chorų vadovų diriguojamos lietuvių kompozitorių dainos: Laimio Vilkončiaus „Gimtinė“ ir „Mano vardas – Lietuva“ , Raimondo Martinkėno „Vaikščioj vilkas po girelį“, Ingos Šeduikienės „Nupiešiu Lietuvą“ ir „Svarbiausi žodžiai“ , Dainiaus Pulausko „Už žalių miškelių“, Bangos Balakauskienės „Jie“, Dianos Balčiūnaitės „Baltas angelėlis“, ilgamečio Kretingos chorvedžio ir kompozitoriaus Aloyzo Žilio „Tėviškė“ bei festivalio himnu tapusi Benjamino Gorbulskio daina „Ant kiekvieno kalnelio“, kurią dirigavo šio projekto sumanytojas ir vadovas profesorius Vytautas Miškinis. Šią dainą jis pasirinko iš B.Gorbulskio kūrinių kaip labiausiai atitinkančią šio festivalio dvasią ir, anot maestro, tapusia vyriško dainavimo Lietuvoje simboliu.  Prieš nuskambant paskutinei festivalio dainai maestro Vytautas Miškinis kreipėsi į publiką papasakodamas susirinkusiems žiūrovams festivalio atsiradimo istoriją ir misiją. Pasak sumanytojo, festivalis gimė spontaniškai, nes tuo laiku Lietuvoje buvo daug problemų. Atkreipiant visuomenės dėmesį į problemas, chorams teko dainuoti ir įkalinimo įstaigose, berniukai piešė piešinius kaip jie įsivaizduoja, kas yra blogis. „Dabar džiaugiamės, kad judėjimas išliko, ir tie berniukai, kurie yra scenoje, aš tikiu, nedarys bloga nei sau, nei artimui, nes daina yra muzika, pagimdyta šventam procesui, šventai misijai – skleisti gėrį. Tie, kurie dainuoja, niekada nebus brutualūs. Kuo mes anksčiau pradėsime dainuosime su berniukais, tuo Lietuvai bus šviesiau“. Rodydamas į pilną choristų sceną Vytautas Miškinis išdidžiai pasakė: „Čia stovi Lietuvos šviesa!“ ir paragino susirinkusiuosius paploti Lietuvos vokaliniam genofondui. Nuskambėjus paskutiniams festivalio akordams, į koncerto dalyvius, jų vadovus ir klausytojus sveikinimo žodžiu kreipėsi Kretingos kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrai Vita Urbonienė. Ji pasidžiaugė, kad šis festivalis – istorinis įvykis Kretingai, dėkojo chorų vadovams ir choristų tėveliams už supratimą ir vaikų muzikinį bei estetinį ugdymą. Chorams buvo įteiktos padėkos ir saldžios dovanos. Choristai, aidint audringiems aplodismentams,  buvo palydėti iš scenos iki kito XXIII festivalio.

Parengė Rita Urniežienė.