Paieška

Paskelbti 2022 m. Premijų už produktyvią kūrybinę veiklą chorinės kultūros srityje laimėtojai

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad kompetentinga 11-os asmenų Paraiškų vertinimo komisija paskelbė 2022 metų Premijų už produktyvią kūrybinę veiklą chorinės kultūros srityje laimėtojus.

Paraiškų vertinimo komisiją sudarė 11 asmenų, pirmininkavo prof.Dainius Puišys. Komisija nuo pat premijų įsteigimo nesikeičia, jos narius balsavimo būdu išrinko LCHS Taryba. Visi komisijos nariai pasižymi aukšta kvalifikacija, nes patys yra žymūs Lietuvos chorų dirigentai. Kadangi patys komisijos nariai vykdo aktyvią chorinę veiklą, jie taip pat gali būti nominuoti LCHS premijoms, tačiau svarstant tos kategorijos nominacijas, nuo svarstymo nusišalina.

Šiais metais pretendentai galėjo teikti paraiškas į šias kategorijas:

a) Lietuvos didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių) suaugusių mišraus choro dirigentui (-ei);

b) Lietuvos didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių) vaikų choro dirigentui (-ei):

c) Lietuvos miestų (išskyrus didžiuosius) ir rajonų suaugusių mišraus choro dirigentui (-ei);

d) Lietuvos miestų (išskyrus didžiuosius) ir rajonų vaikų choro dirigentui (-ei);

e) Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų choro dirigentui (-ei);

f) Lietuvos miestų (įskaitant didžiuosius) ir rajonų jaunimo (gimnazijų ir vidurinių mokyklų) mišraus choro dirigentui (-ei);

g) Lietuvos miestų (įskaitant didžiuosius) ir rajonų lygių balsų (moterų, vyrų) choro dirigentui (-ei);

h) Lietuvos miestų (įskaitant didžiuosius) ir rajonų bažnyčios choro dirigentui (-ei).

Šiemet konkursas sulaukė 11 paraiškų, komisijos sprendimu premijos buvo skirtos:

a) Lietuvos didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių) suaugusių mišraus choro dirigentui (-ei):

  • PREMIJA NESKIRTA;

b) Lietuvos didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių) vaikų choro dirigentui (-ei):

  • Danguolė Aukselienė (1000 Eur);

c) Lietuvos miestų (išskyrus didžiuosius) ir rajonų suaugusių mišraus choro dirigentui (-ei):

  • Ričardas Grušas (1000 Eur);
  • Audronė Stepankevičiūtė (1000 Eur);

d) Lietuvos miestų (išskyrus didžiuosius) ir rajonų vaikų choro dirigentui (-ei):

  • Virginija Junevičienė (1000 Eur);

e) Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų choro dirigentui (-ei):

  • Genovaitė Kumpienė (1000 Eur);
  • Birutė Janonienė (650 Eur);

f) Lietuvos miestų (įskaitant didžiuosius) ir rajonų jaunimo (gimnazijų ir vidurinių mokyklų) mišraus choro dirigentui (-ei):

  • Jovita Kulakauskienė (1000 Eur);

g) Lietuvos miestų (įskaitant didžiuosius) ir rajonų lygių balsų (moterų, vyrų) choro dirigentui (-ei):

  • Judita Kiaulakytė (1000 Eur);

h) Lietuvos miestų (įskaitant didžiuosius) ir rajonų bažnyčios choro dirigentui (-ei):

  • Indrė Pinkevičė (650 Eur).

Komisijos pirmininkas D. Puišys.

Nariai: V. Masevičius, J. Kiaulakytė, G. Kumpienė, V. Katinienė, R. Štreimikytė, R. Kraucevičiūtė, R. Adomaitis, M. Radzevičius, A. Dambrauskas, A. Steponavičiūtė-Zupkauskienė. 

Premijų steigėja: Lietuvos chorų sąjunga
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Dar kartą sveikiname!