Paieška

Šiaurės Amerikos lietuvių DAINŲ ŠVENTĖ!

𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐦. 𝐛𝐢𝐫𝐳̌𝐞𝐥𝐢𝐨 𝟐𝟕-𝟐𝟗 𝐝𝐢𝐞𝐧𝐨𝐦𝐢𝐬 𝐊𝐥𝐢𝐯𝐥𝐚𝐧𝐝𝐞, 𝐉𝐀𝐕❗

Jau pradėkite burtis! 𝐏𝐫𝐚𝐬̌𝐨𝐦𝐞 𝐜𝐡𝐨𝐫𝐮̨ 𝐧𝐮𝐨 𝐛𝐚𝐥𝐚𝐧𝐝𝐳̌𝐢𝐨 𝐦𝐞̇𝐧𝐞𝐬𝐢𝐨 𝐩𝐫𝐚𝐝𝐞̇𝐭𝐢 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐮𝐨𝐭𝐢𝐬 pateikiant apytikslius dalyvių skaičius. Tai mums padės paruošti tinkamą skaičių natų sąsiuvinių ir mokymosi įrašų, kuriuos galėsime išdalinti šventės chorams sezono pradžioj ir užtikrinti įvairią logistinę informaciją.

Ko gero labiausiai jaudinanti data – 𝐂𝐡𝐨𝐫𝐯𝐞𝐝𝐳̌𝐢𝐮̨ 𝐬𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐚𝐬❗ Įrašykite datą savo kalendoriuose, 𝐫𝐮𝐠𝐩𝐣𝐮̄𝐜̌𝐢𝐨 𝟏𝟓- 𝐫𝐮𝐠𝐩𝐣𝐮̄𝐜̌𝐢𝐨 𝟏𝟖 𝐝. Į seminarą kviečiami visi chorvedžiai, kurių chorai planuoja dalyvauti Dainų šventėje. Taip pat skatiname, kad kartu su vadovu seminare dalyvautų vienas choro narys. Šis asmuo gali būti choro pirmininkas/ė, vadovo dešinioji ranka, arba bet kuris vadovo parinktas žmogus. Jeigu kreipsimės į jus prašant pagalbos su sesija ar vakarine programa, tikimės jūsų teigiamo atsiliepimo!

Dėkojame buvusių Šiaurės Amerikos lietuvių Dainų švenčių meno vadovams – Ritai Čyvaitei-Kliorienei, Daliai Skrinskaitei-Viskontienei ir Dariui Polikaičiui – bei jų vadovaujamiems komitetams už paliktus tvirtus pamatus, už iki šiol suteiktą paramą, paskatinimus, patarimus.

Nėra kitų tokių labiau tautą pakeliančių ir vienijančių renginių kaip lietuvių dainų ir tautinių šokių šventės. Kaip tik siekdami puoselėti tą vienybę, šventės temą parinkome – „Viena šeima – Viena tauta.” Nesvarbu kokiame pasaulio kampelyje begyventume – jungia mus tėvynė LIE-TU-VA. Lauksime jūsų visų 2025 m. Cleveland’e kur kartu džiaugsimės mūsų visų dainų švente.

Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į 𝐊𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚̨ 𝐊𝐥𝐢𝐨𝐫𝐲𝐭𝐞̨ kristina@dainusvente2025.com