Paieška

Skelbiamas paraiškų priėmimas Lietuvos chorų sąjungos projektui ,,Pažink chorinį pasaulį”

Projektas ,,Pažink chorinį pasaulį” skirtas chorų dirigentų ir būsimų choro dirigentų pažinčiai su kurios nors šalies chorine kultūra.
2020-ųjų metų projektas ,,Pažink chorinį pasaulį” – tai dviejų chorvedžių kelionė į Odesą (Ukraina), kur bus lankomos chorų repeticijos, bendraujama su kolegomis , dalijamasi patirtimi.
Vienas dalyvis turėtų būti praktikuojantis chorvedys (choro vadovas), pirmenybė bus teikiama regionų chorvedžiams. Kitas dalyvis – būsimas chorvedys, šiuo metu studijuojantis choro dirigavimo specialybę aukštojoje mokykloje. Bent vienas iš dviejų dalyvių turėtų mokėti rusų kalbą.

Kelionės salygos:

Kelionė bus finansuojama LCHS lėšomis (skrydis lėktuvu Vilnius- Odesa, 3-4 d. nakvynė Odesoje, maistpinigiai).

Kelionės datas galės pasirinkti patys dalyviai, suderinę tarp savęs (tačiau tai neturėtų būti vasaros atostogų metu, kai nevyksta repeticijos). Atrinkus dalyvius, konkretus viešnagės Ukrainoje turinys bus derinamas su Odesos chorų asociacija. Bus stengiamasi parinkti chorus pagal jau vykstančiųjų specializaciją ir interesus.

Paraiškų pateikimo tvarka:

Iki 2020 m. vasario 15 d. pageidaujantys dalyvauti LCHS projekte ,,Pažink chorinį pasaulį” turi pateikti paraišką dalyvauti konkurse el.paštu info@lchs.lt

Paraiškų vertinimo komisija įsipareigoja priimti sprendimą iki 2020 m. kovo 15 d. Apie laimėjimą bus pranešta asmeniškai ir informacija skelbiama LCHS naujienlaiškyje, www.lchs.lt bei www.choras.lt puslapiuose.

Norintiems papildomos informacijos – skambinkite +37061570810 LCHS prezidentei Rasai Gelgotienei.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.