Paieška

Vasario 20 dieną Lietuvos chorų sąjunga kviečia į mitingą prie Vilniaus savivaldybės

Norime garsiai pareikšti, jog Lietuvos kultūrai ir visuomenės gerovei labai svarbi sritis – mėgėjų meno veikla – Vilniaus savivaldybėje yra nustumta į užribį. Nežiūrint to, kad yra įstatymas, įpareigojantis Savivaldybes rūpintis mėgėjų meno kolektyvais, puoselėti Dainų švenčių tradiciją, Vilniaus savivaldybė realiai šio įstatymo nevykdo arba vykdo nepakankamai. Iš daugiau nei šimto Dainų šventėse dalyvaujančių Vilniaus mėgėjų meno kolektyvų, net 33-jų vadovai dirba be atlyginimo! Dirigentai – aukščiausio lygio profesionalai, kurių kolektyvai sėkmingai parengia sudėtingas menines programas, praeina Dainų švenčių perklausas, sutelkia bendram kūrybiniam darbui didelius žmonių būrius, dirba reikšmingą visuomenei darbą – dirba negaudami atlyginimo!

Tokia situacija yra tik dviejuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje ir Kaune. Rajonuose, o taip pat kituose Lietuvos miestuose, Savivaldybės savo kolektyvams teikia paramą. Žinoma, algos vadovams ten dažnai yra labai menkos, tačiau Vilniaus ir Kauno situacija yra tiesiog visiškai dramatiška, ir ji dar blogėja. Štai ką tik, besijungiant universitetams, ant plauko pakibo tokio stipraus studentiško choro, kaip „AVE VITA“ likimas…

Ilgiau tylėti chorinė bendruomenė jau nebegali – LCHS nori sukviesti visų žanrų mėgėjų kolektyvų dalyvius atvykti prie Vilniaus savivaldybės vasario 20 d., trečiadienį, 12.15 val. Padainuosime kartu porą gražių chorinių dainų – kas mokate, atliksime, Juozo Naujalio Metų proga, „In monte Olivetti“, o visi kartu sutrauksime „Kur giria žaliuoja“.

Pakviesime žiniasklaidos atstovus, kreipsimės į Savivaldybę, į kandidatus į merus ir pareikalausime išgirsti pagaliau mūsų balsus. Juk mes siekiame šviesios, kultūringos, bendruomeniškos Lietuvos!

Mieli choristai, būkime solidarūs. Net ir tie, kurių chorus išlaiko kokia nors įstaiga ar organizacija – padėkime vieni kitiems ir visai Lietuvai.

Susirinkime prie Vilniaus savivaldybės vasario 20 dieną 12.15 valandą!

Rasa Gelgotienė
LCHS prezidentė