Paieška

Visuotinis Lietuvos chorų sąjungos narių susirinkimas 2024

Po Lietuvos chorų sąjungos prezidentės Rasos Gelgotienės sveikinimo žodžio, choro dirigentas Arvydas Girdzijauskas buvo paskirtas Visuotinio susirinkimo pirmininku, tad laikytąsi tokios darbotvarkės:

1. LCHS 2023 m. veiklos ataskaita – LCHS Prezidentė R. Gelgotienė pristatė ir komentavo ekrane rodomą 2023 m. LCHS veiklos ir finansinę informaciją. Prezidentė paminėjo, jog per praėjusius metus LCHS veiklose dalyvavo daugiau nei 90 chorų iš visos Lietuvos: 15 iš Vilniaus, 17 iš Kauno, o daugiau nei 60 – iš kitų Lietuvos miestų ir miestelių. Pristatytas strateginės programos projektas (52400 eurų) bei Vilniaus miesto savivaldybės finansuoti LCHS projektai: „Skambantys skverai“ (2000 eurų) ir „Vilnius Paryžiuje“ (3500 eurų). Taip pat pristatytas tradicinis festivalis-akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ (18000 eurų) – vadovas Vytautas Miškinis.

2. Revizijos komisijos 2023 metų finansinės ataskaitos patikrinimo išvados – revizijos komisiją sudarė Gabrielius Gaidamavičius, Lilijana Zarankienė ir Vilius Maslauskas. Išvadas pristatė G. Gaidamavičius. Iš LCHS buhalterės pateiktų dokumentų revizijos komisijai buvo aišku, jog visos išlaidos turi pateisinamus dokumentus, įrašai vedami tvarkingai ir grynų pinigų likutis nurodytas dokumentuose atitinka realų grynų pinigų likutį.

3. LCHS darbuotojų prisistatymas – LCHS administratorė Aasta Balnionytė-Grajevskė išreiškė prašymą sąjungos nariams, kurių projektinė veikla finansuojama iš LCHS Strateginės programos lėšų, jog vyktų nuolatinis bendravimas – ne tik sudaromos sutartys, bet ir po renginio nariai pasidalintų renginio sklaida, viešinimu. LCHS Prezidentė pristatė ir su puikiu startu pasveikino naują darbuotoją – muzikologę Lukreciją Stonkutę, kuri atsakinga už sąjungos komunikaciją. L. Stonkutė pristatė savo veiklą LCHS nuo sausio mėnesio – parengti 4 straipsniai, numatytos kitos publikacijos, socialinių tinklų priežiūra. Sąjungos narių buvo paprašyta siųsti informaciją ir nuotraukas L. Stonkutei nurodytais kontaktais.

Taip pat vyko 2024 metų, LCHS planuojamos veiklos pristatymas, aptarti kiti klausimai. Tikslią ir platesnę informaciją prašome skaityti prisegtame Visuotinio susirinkimo protokole.

Lukrecija Stonkutė