Paieška

Kviečiame į Visuotinį LCHS narių susirinkimą

2023 m. vasario 5 dieną, 12 val. Lietuvos nacionaliniame kultūros centre (Barboros Radvilaitės g. 8, Vilnius) vyks Visuotinis Lietuvos chorų sąjungos narių susirinkimas.

LCHS Prezidento pareigoms užimti buvo gautos 2 paraiškos: Danguolės Beinarytės bei Rasos Gelgotienės, šiuo metu einančios LCHS prezidentės pareigas.

Susipažinti su kandidačių numatomomis Lietuvos chorų sąjungos 2023-2027 metų strateginės veiklos kryptimis galima:

Į Lietuvos chorų sąjungos Tarybą savo kandidatūras iškėlė:

Kęstutis Jakeliūnas;

Silvija Pročkytė;

Vilija Mažintaitė;

Gabrielius Gaidamavičius;

Jovita Kulakauskienė;

Danguolė Beinarytė.

DĖMESIO: kelti kitų LCHS narių kandidatūras į LCHS Tarybą bus galima ir Visuotinio susirinkimo metu.

BALSAVIMAS:

Remiantis LCHS Įstatų 5.9. punktu, LCHS nariai gali balsuoti iš anksto (šiuo atveju – iki vasario 4 dienos) – pateikti rašytinį pranešimą darbotvarkėje numatytais klausimais (“už” ar “prieš” atskirai dėl kiekvieno nutarimo). Išankstinis balsavimas įskaitomas į visuotinio susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus. Savo nuomonę pateikti galite raštu užklijuotame voke adresu Barboros Radvilaitės g. 8, Vilnius arba el.paštu adresu info@lchs.lt. Prieš balsuojant įsitinkinkite, kad esate sumokėję narystės chorų sąjungoje 2023 metais mokestį, kitaip Jūsų balsas nebus įskaitytas.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

11 val. vyks 2024 m. Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų” Dainų dienos galutinio repertuaro pristatymo renginys. Repertuarą pristatys 2024 m. Lietuvos dainų šventės Dainų dienos kūrybinės grupės pirmininkas Alfonsas Vildžiūnas ir LNKC direktorius Saulius Liausa. Taip pat bus aptarti pasiruošimo 2023 m. Lietuvos suaugusiųjų chorų konkursui klausimai.

Po renginio, 12 val. vyks visuotinis Lietuvos chorų sąjungos narių susirinkimas.

Preliminari Visuotinio LCHS narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. LCHS 2022 m. veiklos ataskaita;
  2. Revizijos komisijos 2022 metų finansinės ataskaitos patikrinimo išvados;
  3. LCHS Prezidento ir Tarybos rinkimai;
  4. LCHS 2023 m. planuojamos veiklos pristatymas;
  5. Diskusijos, siūlymai, kiti klausimai;
  6. LCHS premijų laureatų apdovanojimas.

Iki susitikimo Visuotiniame LCHS narių susirinkime š.m. vasario 5 dieną, 12 val. Nacionaliniame kultūros centre (Barboros Radvilaitės g. 8, Vilnius).